รหัสสินค้า CLO-2 แบบภายในตู้เสื้อผ้าชุดห้องนอน(2)

Description : แบบภายในตู้เสื้อผ้าชุดห้องนอน(2) ประกอบด้วย

  • ลิ้นชัก 4 (กุญแจ 2)
  • ราวเเขวนเสื้อบน
  • ที่พาดกางเกงล่าง (ดึงแบบลิ้นชัก)
  • ช่องสำหรับเก็บผ้าพับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


Visitors: 50,507