รหัสสินค้า CLO-4 แบบภายในตู้เสื้อผ้าชุดห้องนอนชุดเล็ก

Description : แบบภายในตู้เสื้อผ้าชุดห้องนอนชุดเล็ก ประกอบด้วย

  • ลิ้นชัก 2 (กุญแจ 1)
  • ราวเเขวนเสื้อบน
  • ที่พาดกางเกงล่าง (แบบรางสามเหลี่ยม)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


Visitors: 51,201